• Missie en Visie

  Missie

  Ons doel
  HV Heerle heeft als doel om alle kinderen en volwassenen de kans te bieden om handbal te beoefenen. Het gaat bij HV Heerle niet alleen om het sportieve doel, maar ook om een sociaal en maatschappelijk karakter.
  Binnen de vereniging wordt dit ook wel het ‘tweesporenbeleid’ genoemd.
  Enerzijds kan handbal binnen onze vereniging als een prestatiesport gezien worden. Anderzijds moet handbal binnen de vereniging ook als recreatiesport worden gezien, waar je met veel plezier naartoe gaat.

  Onze mensen
  De sportieve begeleiding gebeurt onder leiding van trainers die een trainerscursus hebben gevolgd bij de NHV en trainers die zelf op een hoog niveau binnen de vereniging hebben gespeeld. Dankzij hun enthousiasme en kennis kunnen de actieve spelers hun sportieve ambities proberen waar te maken.

  Naast het veld is het belangrijk dat het gezellig is. Vele activiteiten worden georganiseerd om de sfeer in de vereniging hoog te houden. Hierbij dient ook altijd een handje te worden geholpen en dit gebeurt door vrijwilligers, ouders, leden die allen de club willen bijstaan in organisatie of uitvoering. Deze vrijwillige inzet van al deze mensen maakt ook dat de vereniging kan functioneren. Zonder deze inzet zou de vereniging lang niet zo groot zijn geweest.

  Er wordt door het dagelijks bestuur een betrokkenheid van deze mensen gevraagd. Zij proberen op pro-actieve wijze de mensen te benaderen, omdat vele handen licht werk maken. De betrokkenheid van ouders, leden en vrijwilligers moet ook zorgen voor het versterken van de banden binnen onze ‘handbalfamilie’.

  Onze betrokkenheid
  Het dagelijks bestuur en vele commissies vergaderen minstens maandelijks om alle facetten van de club te bespreken en om een kwalitatief en maximaal rendement te garanderen op alle niveaus. Dit gebeurt allemaal op vrijwillige basis en spreekt boekdelen over het engagement van deze mensen.

  Visie
  De visie die het bestuur nastreeft is:

  • Aanbieden, aanzetten, doorspelen of scoren

  Dit is een metafoor voor de vereniging, die direct gelinkt is aan het handbalspel. Handbal is een teamsport en ook de vereniging is een teamsport.

  Met de metafoor wordt bedoeld dat de vereniging zowel op sportieve en recreatieve manier activiteiten aanbiedt aan de leden, maar ook dat mensen zich aanbieden om te helpen.

  Dit vergt een stuk doorzettingsvermogen en motivatie, waardoor men aanzet om dit tot een mooi geheel te laten vormgeven.

  Soms betekent dit dat men hun (handbal)kennis doorgeeft of door een goede communicatie samen met anderen activiteiten of werkzaamheden oppakt.Hiervoor is de samenwerking heel belangrijk en vandaar het begrip doorspelen.

  Als laatste is het doel om uiteindelijk te scoren.
  Zowel bij leden, ouders en vrijwilligers kan men plezier beleven uit het behalen van sportieve ambities, gezellige activiteiten en het samen organiseren. Daarvoor is iedereen welkom om in de vereniging te helpen, zodat wij veel en makkelijk kunnen scoren.

  Doelstellingen
  – De club verder uitbouwen met niet enkel een sportief goede structuur, maar ook met een bestuurlijke omkadering die de lange termijnwerking kan garanderen.
  – Een helder organisatiebeleid.
  – Goed en gemakkelijk bereikbaar zijn.
  – Met jeugdspelers/speelsters blijven spelen op een hoog niveau in de regio.
  – Met zoveel mogelijk eigen opgeleide spelers/speelsters bij de eerste seniorenteam in de subtop van de nationale competities te blijven spelen.
  – Zoveel mogelijk sportieve prestaties te halen binnen alle teams.
  – Een sportief-financieel evenwicht nastreven.
  – De activiteiten blijven organiseren, met een zo hoog mogelijk amusementsgehalte.
  – Communicatie in de vereniging op een eenvoudig en hoog niveau laten verlopen.
  – Het blijven waarderen van al onze vrijwilligers.
  – Een (nog) grotere betrokkenheid proberen te vinden bij ouders en leden.

  Want we doen het met z’n allen!