• Update maart 2021

  Per 8-3-2021 heeft het kabinet versoepelingen afgekondigd. Naar verwachting zullen deze voor de komende vier weken van toepassing zijn. Na twee weken wordt gekeken of er nog strengere maatregelen nodig zijn. De vier risiconiveaus inclusief de daarbij behorende maatregelen blijven daarbij gehanteerd:
  1.       Waakzaam
  2.       Zorgelijk
  3.       Ernstig
  4.       Zeer ernstig (waaronder een (mogelijke) lockdown)

  Deze routekaart geeft meer inzicht in de overwegingen van het kabinet.

  De belangrijkste maatregelen op een rij gezet:
  1. Sporten wordt versoepeld. Voor iedereen vanaf 27 jaar geldt dat enkel op 1,5 meter afstand gesport worden met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden in competitieverband zijn niet toegestaan. Uitzondering op deze regel is top- en profsport.
  2. Sporten voor kinderen tot en met 26 jaar is toegestaan en wedstrijden zijn alleen toegestaan met teams van de eigen club. Zij hoeven tijdens het sporten geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar.
  3. Naast de sportkantines zijn douches en kleedkamers gesloten. Douchen doen we thuis.
  4. Omkleden doen we voor en na het sporten thuis.
  5. Alle binnenaccommodaties blijven gesloten, sporten doen we op de buitenvelden.

  Wat betekent dit concreet voor HV Heerle:  

  • Iedereen moet zijn/haar handen desinfecteren bij veld 1
  • Tot en met 26 jaar: Geen wedstrijden in competitieverband, behalve binnen eigen vereniging.
  • >27 jaar: Sporten mag indien 1,5m regel wordt gehandhaafd, met maximaal 4 personen in een groepje. Wedstrijden niet toegestaan.
  • Geen publiek, geen horeca, geen douche –en kleedkamergebruik op sportpark Harella

  Zorg ervoor dat deze regels nageleefd worden! Alleen op die manier kunnen we onze sport blijven beoefenen.

   

 • Algemeen (Richtlijnen en protocollen)

  • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tot elkaar en tot volwassenen.
  • Jongeren van 13 tot en met 26 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden, maar wel tot volwassenen.
  • Ben je 27 jaar en ouder? Houd 1,5 meter afstand van anderen, met uitzondering van de training of wedstrijd.
  • Rijdt je samen in één auto met mensen uit een ander huishouden? Draag dan allemaal een    mondkapje. Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen mondkapje te dragen.
  • Desinfecteer je handen bij aankomst en bij vertrek.   
  • Neem je eigen bidon gevuld mee.
  • Vermijd geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.
  • Blijf thuis, laat je testen en meld je af bij je trainer/coach al je één van de volgende symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, plotseling verlies van reuk of smaak, benauwdheid of koorts. Blijf thuis tot de uitslag van de test bekend is.
  • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft, tot de uitslag van de test bekend is.
  • Blijf thuis als je zelf of iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Volg het advies van de GGD voor bron- en contactonderzoek.
  • Ben je dicht in de buurt geweest van iemand met corona (min. 15 minuten binnen 1,5 meter) of kom je terug uit een land waarbij in het reisadvies staat dat je in thuisquarantaine gaat, blijf dan 10 dagen in thuisquarantaine. Kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen wel sporten.
  • De bal mag tussen een ongelimiteerd aantal personen overgespeeld worden.

   

 • Besmettingen bij teams en/of betrokkenen

  • Besmettingen bij thuisspelende teams dienen direct gemeld te worden aan de vereniging via het mailadres info.hvheerle@gmail.com 06-44129312.. De betrokken teams blijven 10 dagen in thuisquarantaine en alle trainingen en wedstrijden gedurende deze periode komen te vervallen.
  • Besmettingen bij uitspelende teams dienen direct gemeld te worden aan de thuisspelende vereniging via het mailadres info.hvheerle@gmail.com of telefonisch 06-44129312.
  • Bij besmettingen binnen 24 uur voor de wedstrijd dient de wedstrijd direct telefonisch te worden afgemeld via 06-44129312. De vereniging zal direct actie ondernemen en contact opnemen met het NHV.
  • Indien besmettingen naar voren komen wanneer de wedstrijd zou moeten beginnen. Het betrokken team gaat direct in quarantaine. De wedstrijd wordt direct afgelast en afgemeld door de coronaverantwoordelijke bij het NHV.
  • Indien besmettingen naar voren komen tijdens een wedstrijd. De wedstrijd wordt direct gestaakt. De scheidsrechter, thuisspelende- en uitspelende vereniging stellen een tuchtrapport op richting het NHV. De wedstrijd wordt direct afgelast en afgemeld door de coronaverantwoordelijke bij het NHV. Alle betrokken teams en/of betrokkenen gaan direct in quarantaine.   
 • Publiek

  Voorlopig niet van toepassing vanwege coronamaatregelen

  • Bij de sporthal geldt een maximum van 40 toeschouwers (exclusief huishoudens) boven. Hierbij geldt VOL = VOL. Publiek mag maximaal 30 minuten voor de wedstrijd aanwezig zijn in de sporthal. Dit geldt zowel voor het horeca gedeelte als de tribune.
  • Voor de jeugd is een speciale jeugdtribune (dubbele banken) met een capaciteit van ongeveer 40 toeschouwers. Deze tribune is enkel toegankelijk voor personen onder de 18 jaar. Het is niet toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder om hier plaats te nemen in verband met de corona maatregelen.
  • Volg de verplichte routing binnen het gebouw.
  • We willen u vragen tijdens de rust boven te blijven zitten, voor- en na de wedstrijd ontvangen we u graag in de kantine. Vooraf in de kantine gekochte consumpties mogen mee naar de tribune.
  • Alleen voor toiletgebruik mag afgeweken worden van de looprichting.
  • Wij willen vragen aan de uitspelende verenigingen om de aanwezigheid van het publiek te beperken. Mochten er meer dan 10 personen van de uitspelende vereniging als publiek aanwezig zijn, dient dit vooraf aangegeven te worden via de mail info.hvheerle@gmail.com. In onderling overleg zullen de verenigingen de mogelijkheden bespreken.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van de corona verantwoordelijke.
  • Zie maatregelen bij ‘Algemeen’.
 • Trainingen en (competitie)wedstrijden

  Trainingen

   

  • Desinfecteer handen voorafgaand aan de training
  • Kom max. 10 minuten voor start van de training. 
  • Kom in trainingskleding
 • Kantine Harella (buitencompetitie)

  Voorlopig niet geopend vanwege coronamaatregelen

  • Ingang: voorkant kantine.
  • Uitgang: zijkant bij de kant van de toiletten.
  • Zorg voor goede handhygiëne.
  • 1 persoon per tafel / team geeft de bestelling door.
  • Tafels en stoelen mogen niet verplaatst worden.
  • Vergaderingen mogen weer doorgaan bij Harella, maar houdt hierbij 1,5 meter afstand van elkaar.
  • We jullie vragen je te registreren ten behoeve van bron- en contactonderzoek door de GGD bij een besmetting. Gebruik hiervoor de aanwezige registratieformulieren.
 • Sporthal de Omganck (Zaalcompetitie)

  Voorlopig niet geopend vanwege coronamaatregelen

  • Bij de kantine in de sporthal geldt een maximum van 60 personen tegelijk. In de kantine gelden de corona maatregelen zoals deze in de horeca gelden.
  • Neem eerst plaats op een zitplaats in de kantine en ga om de beurt naar de bar. Voorkom rijvorming bij de bar en geef elkaar de ruimte.
  • Het is verplicht zoveel mogelijk te blijven zitten in het horeca gedeelte van de sporthal. Het is niet toegestaan om in de kantine te blijven staan.
  • Het is verplicht om je te registeren conform de geldende corona maatregelen in het horecagedeelte.
  • Indien je voor tijdens de wedstrijden drinken mee naar boven wilt nemen geef dit aan in de bar. Er mag namelijk geen glaswerk mee naar boven. Zij zorgen voor plastic bekers.
  • Volg altijd de aanwijzingen op van het aanwezige personeel.