• Actief Plus

  Actief Plus

  Opzet
  Het programma van Actief+ is geschikt voor iedereen vanaf ± 55 jaar. U komt 1 uur (of naar keuze 2 uur) per week sporten onder deskundige leiding in een gezellige en ontspannen sfeer. Er wordt uitgegaan van uw mogelijkheden.

  Waar werken we aan?
  · spierversterking
  · lenigheid
  · houding
  · balans
  · coördinatie
  · uithouding

  Wat doen we zoal?
  * aangepaste balspelen: trefbal, basketbal, volleybal, handbal, korfbal, enz.
  * racketspelen: badminton, dynamic tennis,
  * grondoefeningen (ev. op muziek)
  * loopoefeningen (ev. op muziek)
  * oefeningen met toestellen en ander materiaal
  * circuitjes

  De lessen
  Twee maal per week worden de lessen gegeven in sportzaal Harella in Heerle tijdens de maanden september t/m mei.
  Op dinsdagavond van 19.15 tot 20.15 en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

  De contributie
  Deze wordt ieder seizoen 3 keer, per kwartaal, geïnd en bedraagt € 46,50 (oftewel 9 maanden van €15,50 per maand). De inning hiervan gebeurt via automatische incasso.

  Ruilen van les
  Als je verhinderd bent om een les te volgen is het mogelijk deze in te halen bij de andere les in de week. Dus u kunt bijvoorbeeld niet op vrijdag, maar gaat dan een keer op dinsdag, of omgekeerd.

  Twee keer per week deelnemen
  Wij bieden de mogelijkheid om twee keer per week deel te nemen, dus op dinsdag en op vrijdag. Als u dat wilt meldt u zich aan bij de lesgever. De contributie bedraagt dan per kwartaal € 12 meer.

  Schone schoenen
  Wij vragen alle deelnemers de zaal alleen te betreden met schone sportschoenen die pas in de kleedkamer worden aangedaan.

  Gezelligheid
  Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van de handbalvereniging.

  Contact
  Als er vragen of problemen zijn kun je die het best met de lesgever bespreken of met Johan Pellis, 0627522793.