Stichting Vrienden

Samenstelling bestuur:
Voorzitter/secretaris Rowin Tirions
Penningmeester Ruud Segers
Vertegenwoordiging bestuur HV Heerle Stéphan Kuijpers

Ronald van der Graaf

Tessa Disco

De Stichting is opgericht in 1985. De Stichting heeft ten doel het steunen met alle mogelijke middelen van de handbalvereniging Heerle.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het organiseren van verschillende activiteiten om de vereniging vooral financieel te ondersteunen.
De Stichting wordt hierin gesteund door de leden van HVH, maar ook door vele vrijwilligers.
Vele ouders van leden en oud-leden vormen de vaste kern bij de bekende jaarlijkse evenementen.

Op dit moment kent de Stichting de volgende activiteiten:

Beheer kantine sportpark Harella
Vanaf augustus 2010 beschikt de vereniging over een eigen accommodatie met 2 verharde handbalvelden, een trainingshal en een kantine. De kantine is bij alle activiteiten van de vereniging geopend. De Stiching hoopt dat Harella zowel op sociaal vlak als in financieel opzicht de vereniging een enorme impuls zal geven.

Organisatie “Lentefeesten “.

 

Organisatie veldtoernooi

Al vanaf 1971 organiseert onze vereniging eind juni een groots veldhandbaltoernooi, waar ploegen vanuit heel Nederland aan deelnemen.
Om de vele bezoekers optimaal te kunnen ontvangen, organiseert de Stichting in samenwerking met de toernooicommissie, verschillende randactiviteiten.
Naast de horeca in de grote feesttent, is er een fruitkraam, een hamburgertent, ijs- en snoepkraam en een kraam waarin handbalartikelen te koop aangeboden worden.

Naast sportieve prestaties, weten de leden van HV Heerle ook goed te presteren op het gebied van gezelligheid. Dit uit zich op het jaarlijkse goed bezochte Verrassingstoernooi. Tijdens dit toernooi is de Stichting verantwoordelijk voor de horeca.

Info Stichting:
Rowin Tirions treedt bij verscheidene activiteiten op als coördinator vanuit de Stichting. Voor vragen m.b.t. verschillende acties kunt u altijd contact opnemen met hem.
Mail voor meer informatie

Geef een reactie