Erkenning leerinstelling MBO niveau 3 + 4

Sinds dit jaar is binnen onze vereniging de mogelijkheid om stage te lopen voor MBO niveau 3 + 4. Vanuit de sportieve mogelijkheden die er zijn, zoals het geven van training of coachen van teams, is onze vereniging uitermate geschikt om een stage te lopen voor een sportopleiding. Maar buiten dat zijn er ook andere mogelijkheden. Maar wat houdt nu precies om?

Over SBB

Op 1 augustus 2015 startte de nieuwe Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben.

Nu en in de toekomst kunnen leerbedrijven en scholen dus rekenen op ondersteuning bij het opleiden van jonge vakmensen in de praktijk. SBB is verantwoordelijk voor het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van arbeidsmarkt-, bpv- en doelmatigheidsinformatie.

Ook maken onderwijs en bedrijfsleven binnen SBB afspraken over thema’s op het snijvlak van beroepsonderwijs en bedrijfsleven, zoals kwalificeren en examineren, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid. SBB werkt op sectoraal, regionaal en landelijk niveau.
(bron: https://www.s-bb.nl/over-sbb/over-sbb)

 

Voorwaarden voor erkenning

De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten het praktijkgedeelte van hun opleiding te volgen bij een erkend leerbedrijf. Dit noemen we de beroepspraktijkvorming (bpv).

Voorwaarden

Als erkend leerbedrijf voldoen wij aan de volgende voorwaarden:

  1. Het bieden van de student om een goede en veilige werkplek te zijn die aansluit bij zijn opleiding. Daar oefent de student het beroep uit waarvoor hij in opleiding is, met de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen.
  2. Het aanstellen van een praktijkopleider die de eisen van de opleiding kent en is in staat de student op de werkvloer op te leiden en te coachen. Wij maken hiervoor tijd, ruimte en middelen vrij om de praktijkopleider zijn taak te laten uitvoeren.
  3. Het bereid zijn om samen te werken met de school en SBB en het verstrekken  de daartoe benodigde informatie.
  4. Het akkoord gaan met vermelding van de bedrijfsgegevens op Stagemarkt.nl, de website waar studenten een stageplaats of leerbaan zoeken in het mbo.

Meer informatie kan op de site van www.s-bb.nl opgevraagd worden.

Geef een reactie