Contributie

Contributie in het algemeen:

  • Je betaalt de clubcontributie in vier kwartalen gebaseerd op de seizoenskalender, niet jaarkalender. Elke inning wordt na het lopende kwartaal uitgevoerd. Eerste kwartaal wordt afgeschreven in november, tweede kwartaal in februari, derde kwartaal in mei en het vierde kwartaal in augustus.
  • Je betaalt de jaarlijkse bondscontributie aan het begin van het seizoen in juli.
  • Je lidmaatschap wordt automatisch verlengd tenzij je dit schriftelijk bij de ledenadministratie opzegt. Dat kan via dit mailadres: ledenadm.hvheerle@gmail.com
    Het lid neemt het initiatief om dit te melden bij de ledenadministratie. Omzetting gaat na melding in per het eerstvolgend kwartaal; dus geen terugbetaling met terugwerkende kracht.

Afmelden als lid

Helaas, handbal is toch niet de sport die je zocht, het komt niet meer uit met werk, studie, blessure of je wil een overstap maken naar een andere vereniging? Dan moet je je afmelden als lid bij HV Heerle. Klik hier voor meer informatie.

Seizoenscontributie

Hieronder kan de gehele seizoenscontributie gevonden worden.

Kabouter/mini’s
F-Jeugd
E-Jeugd
D-Jeugd
C-Jeugd
B-Jeugd
A-Jeugd
Senioren selectie
Senioren wedstrijd
Senioren recreanten
Senioren 30+

€  97,-
€115,-
€120,-
€140,-
€160,-
€185,-
€215,-
€320,-
€255,-
€235,-
€  30,-

Doordat handbal een zaalsport is, valt over het algemeen de jaarcontributie iets hoger uit dan een lidmaatschap bij niet-zaalsporten. Via Stichting Paul kan er een aanvraag ingediend worden voor financiële ondersteuning.

Bondscontributie:

Naast de verenigingscontributie betaalt ieder lid 1x per jaar in de maand juli bondscontributie. Deze bedragen moet de vereniging afdragen aan het NHV (Nederlandse Handbal Verbond). Op de hoogte van deze bedragen hebben wij als vereniging geen invloed omdat die bepaald worden door het NHV.

De bondscontributie moet betaald blijven worden.

Meer informatie over hoe je lid kan worden? Klik op deze link