Tel: 06-28229043 Mail: info.hvheerle@gmail.com

Handbalvereniging Heerle

Ambitieuze en gezellige familieclub!

Handbalvereniging Heerle

Ambitieuze en gezellige familieclub!

Artikelen

Waarom handbal het ticket voor een bloeiende toekomst voor jou en jouw kinderen is?

Door de technologische ontwikkelingen wordt de wereld dynamischer, complexer en competitiever. We lezen dit overal. De essentie is snel samen situaties oplossen door specialismes te combineren, snel aanpassen aan continue veranderende omstandigheden, en ieder moment benutten om vanuit onze sterktes te verbeteren. In die zin verandert de wereld in een ‘fast moving team game’ op een ‘global level playing field’.

Handbal is een ‘fast moving team game’ op een ‘global level playing field’. Het kenmerk van een teamsport is dat het plaats vindt in een gecontroleerde goed
afgebakende setting op een overzichtelijk speelveld met heldere spelregels, concurrenten en scheidsrechters.

Het samenspel tussen en gedragingen van de spelers zijn goed zichtbaar. De consequenties van winst en verlies of bij het overtreden van spelregels zijn ‘playful’. Specifiek aan handbal is dat alle grondvormen van bewegen aangesproken worden. Het is een allround teamsport die zowel fysiek als mentaal het uiterste vraagt van spelers en waarin iedereen kan scoren. Handbal kan in die zin beschouwd worden als een laboratorium-setting voor het echte leven om competenties en waarden die horen bij de huidige complexe en dynamische kenniseconomie zichtbaar en eigen te maken.

Gisteren avond tijdens een workshop van de Handbal Trainer 4 opleiding, de opleiding tot trainer-coach op het hoogste niveau in Nederland, hebben we gediscussieerd over de Nederlandse Handbal Visie. Over wat het vraagt van topspelers om op in deze dynamische teamsport op internationaal niveau succesvol te zijn. Over wat dit vraagt van de opleiding en van de trainer-coaches. Wat ik opvallend vind is dat de gewenste competenties van topspelers en –speelsters, en in het verlengde de trainer-coaches verrassend veel overeenkomsten vertonen met de vragen die ik vaak in het bedrijfsleven tegen kom. Met de competenties waar topspelers en topmanagers in het bedrijfsleven aan moeten voldoen.

Topspelers moeten ‘decisive’ zijn, of te wel snel durven te beslissen, om te doen. Ze moeten goed kunnen samenwerken, of te wel begrijpen hoe met hun handelen het gedrag van hun teamgenoten positief te beïnvloeden. Ze moeten de durf hebben initiatief te tonen en fouten te maken. En, in staat te zijn creatieve oplossingen te bedenken en daar snel op te reflecteren om zo te leren van deze fouten en positieve energie te putten uit eventuele negatieve ervaringen. Van de coach vereist dit een ‘empowerment’ approach. Niet dirigerend of sturend door het geven van instructie maar vooral vragend en waarderend het gezamenlijke leerproces stimuleren. Het talent de kans geven zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen tot de topspeler die in hem of haar schuilt gaat. Het creëren van een veilige omgeving, werkelijk verbinden van spelers, het reframen van fouten in leermomenten en behouden van een positieve sfeer zijn daarbij belangrijke competenties.

Of ik om het bedrijfsleven of de sport gaat, het is mijn ambitie om jou en je kinderen via actieve belevingen in staat te stellen de waarden en competenties eigen te maken voor een succesvol, gezond en gelukkig leven in de huidige kenniseconomie. Om via handbal en samenspelvormen op een leuke en impliciete manier

  • de kracht te ontwikkelen om je eigen keuzes te nemen,
  • een positief zelfbeeld en het geloof in eigen kunnen te ontwikkelen,
  • het denken in oplossingen in plaats van problemen eigen te maken,
  • effectieve strategieën te ontwikkelen om om te gaan met tegenslagen, druk en weerstand,
  • effectief te leren samenwerken en samen ontwikkelen,
  • een actieve, bewuste en gezonde levensstijl te ontwikkelen en dus fit te blijven,
  • waarden als respect, vertrouwen, doorzettingsvermogen, teamspirit en creativiteit te ontwikkelen.

Active Teaming noem ik dat. Een concept dat in vele verschillende producten en diensten tot uiting kan komen maar altijd met als doel op een actieve en leuke manier bij te dragen aan de ontwikkeling van competenties om samen te komen tot uitzonderlijke teamprestaties op een dynamisch global level playing field.

Paste your AdWords Remarketing code here
TOP
%d bloggers op de volgende wijze: