Afmelden

Helaas, handbal is toch niet de sport die je zocht, het komt niet meer uit met werk, studie, blessure of je wil een overstap maken naar een andere vereniging? Dan kan je je afmelden als lid bij HV Heerle.

Belangrijk is dat het altijd gemeld wordt bij de ledenadministratie. Dit kan via een mail naar ledenadm.hvheerle@gmail.com.

Overstap naar andere vereniging

In maart 2016 hebben de handbalverenigingen in West-Brabant samengezeten om verschillende onderwerpen met elkaar te bespreken. De handbalverenigingen Groene Ster, United Breda, Orion Rucphen, Internos, de Beuk en Heerle waren hierbij aanwezig.
Naar aanleiding van dit gesprek zijn er afspraken gemaakt met de onderlinge verenigingen:

  1. Alle clubs respecteren elkaars identiteit en streven naar behoud van leden en zullen geen initiatieven nemen om leden te bewegen om van club te wisselen
  2. Indien leden uit eigen beweging van club willen veranderen en zich bij een andere club melden dan dient eerst contact te worden opgenomen met de verenigingscoördinator, die vervolgens de coördinator van de andere club vóóraf informeert. Mogelijk kan een overstap voorkomen worden en daarmee de continuïteit van een team of vereniging geborgd blijven.
  3. Bij HV Heerle is de verenigingscoördinator Marjoke Mulders-Bakker m.mulders85@gmail.com.
  4. Alle clubs erkennen dat er leden zijn die meer en beter willen trainen en spelen in onze regio. Alle clubs zijn ook van mening dat een overstap naar een andere vereniging geen stap vooruit, maar een stap zijwaarts is. Wanneer de wens is om extra te trainen, dan kan dit op verschillende interne en externe manieren, zie hieronder.

Contributie

Het lid neemt het initiatief om zich af te melden bij de ledenadministratie. Omzetting gaat na melding in per het eerstvolgend kwartaal; dus geen terugbetaling met terugwerkende kracht.

Ter info:
Een lid betaalt de clubcontributie in vier kwartalen gebaseerd op de seizoenskalender, niet jaarkalender. Elke inning wordt na het lopende kwartaal uitgevoerd. Eerste kwartaal wordt idealiter afgeschreven in november, tweede kwartaal in februari, derde kwartaal in mei en het vierde kwartaal in augustus.

Voorbeeld: In augustus is de laatste inning van de contributie geweest (kwartaal 4 van bijvoorbeeld seizoen 2015/2016). In oktober meld je jezelf af als lid. In dit geval betaal je het lopende kwartaal (van september t/m november) nog af . Pas in november, na de inning van het kwartaal waarin je als lid bent afgemeld, wordt je lidmaatschap definitief stopgezet.