Actief Plus

Opzet
Het programma van Actief+ is geschikt voor iedereen vanaf ± 55 jaar. U komt 1 uur (of naar keuze 2 uur) per week sporten onder deskundige leiding in een gezellige en ontspannen sfeer. Er wordt uitgegaan van uw mogelijkheden.

Waar werken we aan?
· spierversterking
· lenigheid
· houding
· balans
· coördinatie
· uithouding

Wat doen we zoal?
* aangepaste balspelen: trefbal, basketbal, volleybal, handbal, korfbal, enz.
* racketspelen: badminton, dynamic tennis,
* grondoefeningen (ev. op muziek)
* loopoefeningen (ev. op muziek)
* oefeningen met toestellen en ander materiaal
* circuitjes

De lessen
Twee maal per week worden de lessen gegeven in sportzaal Harella in Heerle tijdens de maanden september t/m mei.
Op dinsdagavond van 19.15 tot 20.15 en vrijdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur.

De contributie
Deze wordt ieder seizoen 3 keer, per kwartaal, geïnd en bedraagt € 46,50 (oftewel 9 maanden van €15,50 per maand). De inning hiervan gebeurt via automatische incasso.

Aan- of afmelden als lid
Dit kan alleen bij degene die de ledenadministratie verzorgt en dat is: Maartje Melkert, via e-mail: melkert50@hotmail.com of per post: Kapitein Vinkesteinstraat 15, 4661 ZA Halsteren.
Bij een langdurige blessure kun je ook tijdelijk afmelden, vanaf het nieuwe kwartaal betaal je dan geen contributie, ook dit kan alleen bij Maartje. Uiteraard ook weer melden als je weer gaat beginnen.

Ruilen van les
Als je verhinderd bent om een les te volgen is het mogelijk deze in te halen bij de andere les in de week. Dus u kunt bijvoorbeeld niet op vrijdag, maar gaat dan een keer op dinsdag, of omgekeerd.

Twee keer per week deelnemen
Wij bieden de mogelijkheid om twee keer per week deel te nemen, dus op dinsdag en op vrijdag. Als u dat wilt meldt u zich aan bij de lesgever. De contributie bedraagt dan per kwartaal € 12 meer.

Schone schoenen
Wij vragen alle deelnemers de zaal alleen te betreden met schone sportschoenen die pas in de kleedkamer worden aangedaan.

Gezelligheid
Na afloop is er de mogelijkheid om een kopje koffie te drinken in de kantine van de handbalvereniging.

Coördinatie
Als er vragen of problemen zijn kun je die het best met de lesgever bespreken. Ook met Johan Pellis, 06 27522793, jpellis@hetnet.nl kun je contact opnemen, omdat hij de zaken rondom Actief Plus coördineert.

Geef een reactie